Tờ rơi / Leaflet

Tờ rơi nếu có nhiều nội dung cần chuyển tải thì nên thiết kế theo kiểu có thể gấp gọn. Một số khổ tờ rơi thông dụng hiện nay: A4 (210 x 297mm) | A5 (148 x 210mm) | 100 x 210mm (A4 gấp làm 3) | 110 x 300mm (A3 gấp làm 4) |

Tờ rơi Cty Dược Phẩm Trung Ương Huế

Nguyên lý họat động của in offset – hệ màu CMYK

Kích cỡ tờ rơi được thiết kế rất đa dạng tùy theo điều kiện sử dụng, nhưng thường là nhỏ gọn vừa phải để dễ dàng cầm trên tay hoặc cất vào túi. Nếu có nhiều nội dung cần chuyển tải thì nên thiết kế theo kiểu có thể gấp gọn.